өмнөд ашигт малтмал боловсруулах компанийн лавлах Африк